Wednesday 31 Aug

aug_02DSC_0243

Griffenfeldsgade 31

Tuesday 30 Aug

aug_17DSC_0267

Griffenfeldsgade 30

Monday 29 Aug

aug_03DSC_0244

Griffenfeldsgade 29

Sunday 28 Aug

aug_16DSC_0266

Griffenfeldsgade 28

Saturday 27 Aug

aug_04DSC_0245

Griffenfeldsgade 27

Friday 26 Aug

aug_22DSC_0290

Prins Jørgens Gade 26

Thursday 25 Aug

aug_23DSC_0291

Prins Jørgens Gade 25

Wednesday 24 Aug

aug_28DSC_0309

Elmegade 24

Tuesday 23 Aug

aug_31DSC_0037

Blågårdsgade 23

Sunday 21 Aug

aug_26DSC_0298

Elmegade 21