Väggkalender | Wall Calendar

singlepage_flipping

Januari.
January.

overview

Tolv månader, 52 veckor, 365 dagar, 365 adresser.
Twelve months, 52 weeks, 365 days, 365 addresses.

emballage_appendix

Emballage och appendix med adresser.
Wrapping and appendix with addresses.

urbnCal_hole

Hål med färgad kant som oftast speglar den dominerande färgen för månaden.
A hole with the dominant colour of the month, following the seasons.